A Szarvasi Helyi Közösség Helyi Közösségi Fejlesztési stratégiája

Projekt címe: Helyi nemzetiségi kulturális hagyományok ápolása Szarvason
Projekt azonosítószáma: TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2019-00348
Kedvezményezett: Cervinus Teátrum Művészeti Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft.
Támogatás összege: 3.824.175,- Ft
Támogatás mértéke: 100%
Tényleges befejezés: 2022. szeptember 22.

 

A projekt leírása:

A Cervinus Teátrum Művészeti Nonprofit Kft. az országban egyedülálló módon tud magában olyan szakfeladatokat, melyeket más települések külön-külön létrehozott szervezetekkel, intézményekkel, vagy egyéb működtetési formában valósítanak meg. A teljesség igénye nélkül színházi szakfeladat (új darabok létrehozása; befogadó színházi tevékenység; színházi darabok tájolása), közösségi színtér (nagytermi rendezvények, koncertek, előadó estek, táborok, foglalkozások, stb.) működtetését tudjuk a szervezet égisze alatt. Továbbá a városi, állami, és saját regionális ünnepeink, eseményeink szervezése is idetartozik, melynek szerves része a Zenepavilon, és a Szarvasi Szilvanapok. E két rendezvény keretein belül szeretnénk a projektben megfogalmazott célokat megvalósítani.

A projekt keretein belül az előadóművészet, valamint a gasztronómia segítségével szeretnénk mind vizuális, mint kulináris módon a nemzetiségi örökségeinket több generáció számára is elérhetővé tenni. A helyi rendezvények és rendezvényhelyszínek erre megfelelő platformot biztosítanak, és a több éve bevált gyakorlatnak köszönhetően a szlovák, roma, valamint magyar kulturális és gasztro értékeket a helyi lakosság, valamint a városba látogató turisták is megismerhetik programjaink keretén belül. Szarvas városa gazdag kulturális és nemzetiségi hagyományokkal bír, melyet sajnos egyre nehezebb megjeleníteni és átadni az újabb generációk számára. Jelen pályázat lehetőséget ad arra, hogy olyan eseményeket valósítsunk meg, melyek közelebb hozhatják a helyi tradíciókat és értékeket a fiatalabbakhoz, és hagyományőrző elemekkel, mégis innovatív módon tudja átadni mindazon tudást, mely átörökíthetőségében egyre nehezebb problémák elé áll.

Pályázatunkban minden korosztályt szeretnénk megszólítani, életkortól függetlenül, azonban nemzetiségi és hagyományőrző célunk végett a helyi magyar, szlovák, és roma réteget szeretnénk elsősorban megcélozni. A három csoport átfedésben egyaránt érintett, mivel az egyes nemzetiségek kultúráját szeretnénk átadni további rétegeknek, és minél szélesebb körben megismertetni mind a vizuális, mind a gasztronómiai elemeket. A programok ingyenes biztosításával szeretnénk kiküszöbölni az egyes társadalmi rétegek közötti esélyegyenlőtlenségeket.