„Cervinus Teátrum a kulturális nevelésért” című projekt
EFOP-3.3.2-16-2016-00150​

A támogatás összege: 25 millió forint.

A projekt időszaka:2018.06.01-2019.11.30. A támogatás intenzitása:100%

A program rövid leírása:A Cervinus Teátrum az iskolai nevelési és oktatási kereteken kívül szerveződő nem formális tanulást támogató program keretében lehetőséget biztosított a tanulók személyiségfejlődésére, művészeti és kreatív képességeinek kibontakoztatására, hátrányainak kompenzálására és az egészségtudatosság elterjesztésére.

A pályázat keretén belül 5 általános iskolával és 1 óvodával kötöttünk együttműködési megállapodást az alábbi tevékenységekre:

-Manó – Muzsika heti szakkör óvodásoknak

-Fafaragó heti szakkör

-Szabás-varrás – jelmezkészítés heti szakkör

-Hagyományőrző heti szakkör

-Néptánc tehetséggondozás

-Önismereti klub – műhely/klub foglalkozás

-Cool-túra program (témanap)

-Kezes-Bábos tábor

-Nyári Művészeti Tábor

-Néptánc tábor

-Média ismeret, mozgóképkultúra, filmtörténeti órák

Projektünk hozzájárult a nevelési-oktatási intézmények tanulóinak tanórán kívüli és az óvodás gyermekek óvodai foglalkozáson kívüli kompetenciafejlesztéséhez, ismeret- és tudásgyarapításához. A köznevelés hatékony támogatása érdekében a kulturális szolgáltatások, tevékenységek és programkínálatának fejlesztése is megvalósult. Tevékenységünkkel hozzájárulhattunk a végzettség nélküli iskolaelhagyás csökkentéséhez a kompetencia- és személyiségfejlesztő programokkal, így elősegítjük a köznevelés eredményességének és hatékonyságának támogatását a nem formális és informális tanulási alkalmakkal.

Összességében a projektben résztvevő gyermekek és tanulók tudásának, kompetenciájának javulását, művészeti és kreatív képességeiknek kibontakozását, identitástudatuk megőrzését várjuk, amely hosszú távon növelheti mind a munkaerő piaci értéküket, mind a régió kulturális életében való aktív részvételüket és megjelenésüket.