V Sarvaši bol, vďaka rodine Bolzovcov, čulý divadelný život už od roku 1897. Do dreveného divadla letného divadelného krúžku sa zmestilo naraz až 700 ľudí. Táto tradícia sa žiaľ, v roku 1950 prerušila, ale o niekoľko desaťročí, v roku 1990, sa občania Sarvaša rozhodli divadlo opäť oživiť. V januári 2000 vzniklo „staro–nové“ divadlo, ktoré sa, na základe historického vývoja mesta a okolia, nachádza v priesečníku viacerých divadelných tradícií. Takto sme hľadali a našli svoju vlastnú, jedinečnú cestu a od roku 2004 sme začali podporovať a rozvíjať slovenské národnostné divadlo. Divadlo Cervinus v súčasnosti predstavuje rozsiahly divadelný systém, ktorý podporuje rozvoj slovenského divadla a venuje sa uspokojovaniu kultúrnych a divadelných potrieb nášho mesta a jeho bezprostredného okolia. Ako produkčné divadlo pôsobíme na princípe ľudového divadla a v našej ponuke nájdete hudobné, prozaické a tanečné, klasické a súčasné predstavenia, predstavenia určené pre veľké javisko aj komorné priestory. Môžeme smelo vyhlásiť, že sme priekopníkmi v uvádzaní prvých premiér. V uplynulých rokoch uviedlo sarvašské národnostné divadlo na scénu množstvo hier, ako prvé v Maďarsku. Našou osobitosťou je aj autorské divadlo: čerpáme z histórie nášho mesta a tvoríme nové divadelné predstavenia, nové produkcie, ktoré hráme počas niekoľkých sezón v Sarvaši, v celej krajine, aj v zahraničí. Našim divákom sme k dispozícii počas celého roka. Patrí nám aj Vodné divadlo, ktoré bolo otvorené v roku 2011 a má kapacitu 1100 divákov. Vo tomto divadle dávame v letných mesiacoch priestor tradičnému dvojtýždennému umeleckému festivalu Cervinus. Divadlo na vode, ktoré prevádzkuje nezisková organizácia Magyar Teátrum Művészeti Nonprofit Kft., nie je odbornej divadelnej obci neznáme. Počas júla a augusta sa tu každoročne predstaví množstvo divadelných súborov a umelcov.

Úprimne veríme, že v našej ponuke predstavení, ktoré prinášame v divadelnej sezóne aj počas leta si každý nájde to svoje. Prajeme Vám príjemné hľadanie – nachádzanie a tešíme sa na stretnutie. 

 

Következő előadások

pondelok 26 jún
Színjátszó tábor
2023.06.26. 08:00
nedeľa 23 júl

Dokumenty