VIII. ORSZÁGOS TEXTIL-BŐR-ÉS KÉZMŰVES VERSENY

VIII. ORSZÁGOS TEXTIL-BŐR-ÉS KÉZMŰVES VERSENY
A verseny időpontja: 2024. május 17-18.
Rendező: Chován Kálmán Alapfokú Művészeti Iskola
OM azonosító: 039479
5540 Szarvas, Fő tér 3.
Telefon: 30/283-9603, 66/312-720, 70/397-2678
E-mail: kezmuves.szarvas@gmail.com
Honlap: www.chovan.hu
A verseny célja: az alapfokú művészeti iskolák képző- és iparművészeti ágán tanuló tehetséges
diákok kézműves tudásának megismerése, az életkori sajátosságokat figyelembe vevő, sokszínű
alkotófolyamat támogatása. A tanulók tárgytervező, kivitelező, eszközhasználó képességeinek,
esztétikai igényességének, kreativitásának értékelése.
A verseny jellege: az elődöntő pályázati, a döntő gyakorlati verseny.
A verseny fordulói: elődöntő (pályázat), döntő (helyszíni gyakorlati verseny).
A versenyre való nevezés és az azon való részvétel ingyenes.
A versenyre való nevezés, és az azon való részvétel egyik fordulóban sem köthető se nevezési,
se regisztrációs, se részvételi díjhoz!
A versenyzők és kísérő tanáraik utazásáról és részvételének egyéb feltételeiről (szállás, étkezés)
a nevező intézmény gondoskodik
Nevezés feltételei:
Az elődöntőbe intézményenként maximum 20 tanuló pályaművét lehet beküldeni.
A nevezések korcsoportonkénti megoszlása kötetlen.
Egy versenyző csak egy pályaművel nevezhető.
Korcsoportok:
I. korcsoport: 2013. június 1-je és 2015. május 31. között,
II. korcsoport: 2011. június 1-je és 2013. május 31. között,
III. korcsoport: 2008. június 1-je és 2011. május 31. között,
IV. korcsoport: 2005. június 1-je és 2008. május 31. között, született tanulók.
ELŐDÖNTŐ
A nevezést és a pályamű fotódokumentációját digitális formában kell beküldeni!
A pályamű tartalmi követelményei:
Papírzsebkendő tároló egyedi doboz, tok, tartó készítése, amely alkalmas tárolásra, szállításra.
Kisebb mennyiség tárolása esetében: pl. táskában, nyakban, kesztyűn viseléshez, esetleg
kabalafigurában való tároláshoz vagy 100 db-os csomag esetében asztali elhelyezéshez.
Technikája: szabadon választott textil-, bőr-, vagy egyéb kézműves alapanyag.
Az alkotások tükrözzék a tanuló korosztályának, a tantervi követelményeknek megfelelő
ismereteit, tárgytervező, tárgyalkotó felkészültségét, egyéni kifejezésmódját. Adjon számot a
tanuló vizuális szemléletéről, eredeti gondolkodásmódjáról és technikai felkészültségének
színvonaláról.
A pályamű dokumentációjának formai követelményei:
A nevező iskolának a pályaműről jól látható, ha az értelmezéshez szükséges, a részletmegoldásokat
is láttató digitális képet, fotódokumentációt kell készíteni. Egy pályaműről maximum 3 db fotót
lehet beküldeni, melyek közül egy kép a teljes alkotást jelenítse meg, a továbbiak az értelmezéshez
szükséges vagy kiemelendő részleteket mutathatják be.
A fotók formai követelményei:
 A fájl
 formátuma jpg,
 mérete fotónként maximum 2 MB,
 elnevezése: a nevezési lapon megadott jelige_korcsoport – szükség esetén
sorszámozva
(egy fotó küldése esetén pl. textil_IIkcs.jpg).
(több fotó küldése esetén pl. textil1_IIkcs.jpg, textil2_IIkcs, textil3_IIkcs)
(a tanuló neve és iskolájára való utalás nem szerepelhet a jeligében,
– a jelige: maximum 8 karakter, kizárólag kisbetű
A formai követelmények be nem tartása a versenyből való kizárást vonja maga után.
A nevezés módja: A nevező iskolának 2024. március 22-ig a rendező intézmény fenti verseny
e-mail címére meg kell küldeni (csatolt állományként mellékelve):
1) a versenyzők nevezési lapjait: A versenykiírás mellékleteként megjelenő – az Oktatási
Hivatal, illetve az országos döntőt rendező iskola honlapjáról letölthető – nevezési lap
használata kötelező! A géppel kitöltött nevezési lapot nyomtatás, majd aláírás és
bélyegzés után szkennelve (PDF formában)
2) a pályamű digitális fotódokumentációját
3) a versenyzők eredetiségi és hozzájáruló nyilatkozatát (letölthető az Oktatási Hivatal
honlapjáról)
+ Külön e-mail-ben –mellékletek nélkül– egy „tartalomjegyzéket” a beküldött pályamű/vekről (korcsoportonként az alkotások jeligéi)
A tanuló neve és iskolája nem szerepelhet sem a tartalomjegyzéken, sem a pályaművek leírásán,
képanyagán.
A pályaművek beküldési határideje: 2024. március 22.
A beküldési határidőt követő 3 munkanapon belül visszajelző elektronikus levélüzenet
megküldésével válik véglegessé a nevezés.
Amennyiben a megerősítő e-mail nem érkezik meg, a rendező intézménynél telefonon kell
érdeklődni.
A határidőt be kell tartani! A versenybizottság csak a beküldési határidőig beküldött
pályaműveket értékeli.
A döntőbe jutó versenyzők számát a versenybizottság határozza meg. Az elődöntőből a
versenybizottság által meghatározott pontszámot elért versenyzők jutnak a döntőbe.
Értékelés az elődöntőn: A versenybizottság 3 tagja egymástól függetlenül, egyénileg értékeli a
versenyzők teljesítményét. A versenybizottság tagjai külön-külön legfeljebb 20-20 pontot
adhatnak a beküldött pályaműre. A versenyzők pontszáma az elődöntő során a
versenybizottsági tagok által adott pontok összege, ami legfeljebb 60 pont.
Értékelési szempontok: A választott tevékenység tantervi követelményeinek megfelelő
ismeretek alkalmazása a munkák szakmai igényessége, eredetisége.
A rendező iskola a pályaművek értékelése után, az eredményről, a döntőbe jutott tanulókról és
a döntő programjáról 2024. április 16-ig elektronikusan értesítést küld a nevező iskoláknak.
ORSZÁGOS DÖNTŐ
Versenyfeladatok:
Szabadon választott feladat:
Az alábbi témák valamelyikére szabadon választott technikával tervezés, tárgyalkotás hozott
alapanyagokból.
A feladat során készített alkotás nem egyzehet meg beküldött pályamunka témájával,
technikájával.
Választható témakörök, tárgykörök: A verseny területeihez tartozó alapanyagok bármelyikének
felhasználásával, szabadon választott technikával olyan használati tárgy készítése, amely
egyedi hanghatásával a funkcióját felerősíti, vagy különlegessé teszi.
A feladat megoldására rendelkezésre álló idő:maximum 4 óra.
Kötelező feladat:
A versenyző szabadon választott technikával, tetszőleges alapanyagból készítsen olyan tárgyat,
esetleg tárgycsoportot, amely a következő kifejezésekről eszébe jut
I. korcsoport: játék, szín, vidámság
II. korcsoport: rendszeretet, tárolás, nyugalom
III. korcsoport: egyediség, használhatóság, meghökkentés
IV. korcsoport: viselhető-hordható, kapcsolódás, praktikum
A feladatok megoldására rendelkezésre álló idő: maximum 4 óra.
A kötelező feladat során létrehozott alkotás témája vagy technikája térjen el a beküldött
pályamunka, és a szabadon választott alkotás témájától.
A versenyzők a feladat megoldása során saját alapanyagokkal, eszközökkel dolgoznak.
Értékelés a döntőn: a versenybizottság elnöke és tagjai egymástól függetlenül, egyénileg
értékelik a versenyzők teljesítményét. A versenybizottság elnöke és a tagjai külön-külön
legfeljebb 20-20 pontot adhatnak a kötelező és a szabadon választott feladatokra. A versenyzők
végső pontszáma a versenybizottsági tagok által feladatonként adott pontok összege, ami
legfeljebb 120 pont.
Értékelési szempontok: A versenyző tárgytervező és tárgyalkotó ismerete, készsége,
kreativitása. A tanuló által választott, illetve a kötelező feladat igényes tárgyiasult formában
történő megoldása.
A verseny helyezései, díjai: A versenybizottság minden kategóriában, korcsoportonként I., II.,
III. helyezést és különdíjakat adhat ki.
A versenyszervezéssel kapcsolatos további információ a rendező intézmény honlapján
olvasható
Az eredményhirdetés ideje: 2024. május 18.
A döntőn készült alkotás az eredményhirdetés után vagy legkésőbb 2024. június 10-ig, időpont
egyeztetéssel elvihető. A rendező intézmény azt tovább nem őrzi, és nem küldi el.

dátum

2024. május 17. - 18.
Expired!

időpont

09:00 - 17:00